ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE

Společnost Colgate-Palmolive respektuje vaše soukromí a váží si našich vzájemných vztahů. Proto s osobními údaji nakládáme odpovědně a chceme, abyste věděli, jak vaše data zaznamenáváme, používáme a zpřístupňujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy související s vašimi daty (jak jsou definována níže), která shromažďujeme následujícími způsoby:

Tyto zásady také popisují naše postupy související s daty, které zaznamenáváme o kvalifikovaných pracovnících, např. v oboru dentistiky nebo zvěrolékařství, případně studentech a zdravotnických odbornících (dále jen kvalifikovaní pracovníci“) za účelem poskytování profesionálně orientovaných služeb („kvalifikované služby“).

V těchto zásadách také označujeme naše webové stránky, aplikace, stránky sociálních médií, e-mailové zprávy, offline činnosti a kvalifikované služby souhrnně jako „služby“.

Informace o Kartáčku s připojením (Connected Toothbrush) viz zásady ochrany osobních údajů pro Connected Toothbrush.


OSOBNÍ ÚDAJE

„Osobní údaje“ jsou veškerá data, která vás identifikují jako určitou osobu nebo jsou s identifikovatelnou osobou spojena.

Patří sem:

Shromažďování osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje shromažďovat řadou způsobů, včetně:

V řadě případů platí, že osobní údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Pokud nám požadované osobní údaje nesdělíte, nemusí být možné vám služby poskytnout. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb sdělíte ve spojení s našimi službami osobní údaje jiných osob, prohlašujete, že máte oprávnění tak učinit, a povolujete nám používat tyto osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

Používání osobních údajů

My i naši poskytovatelé služeb používáme vaše osobní údaje výhradně za legitimním obchodním účelem při jednání se spotřebiteli, veřejností, kvalifikovanými pracovníky a zákazníky.

Jednání se spotřebiteli a veřejností

Při jednání se spotřebiteli a veřejností používáme osobní údaje pro následující účely:

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Jednání s kvalifikovanými pracovníky

Společnost a naši poskytovatelé služeb dále shromažďují a používají informace kvalifikovaných pracovníků.

Patří sem například:

Osobní údaje kvalifikovaných pracovníků používáme za následujícími účely (navíc k účelům uvedeným pod Spotřebiteli a veřejností):

Zpracování žádostí spojených s kvalifikovanými službami.

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas, za vědeckými účely a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Jednání se zákazníky

Osobní údaje zákazníků používáme za následujícími účely (navíc k účelům uvedeným pod Spotřebiteli a veřejností):

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje zpřístupňujeme následujícím objektům:

Další využití a zpřístupňování

Osobní údaje také využíváme a zpřístupňujeme v případě, že to považujeme za nutné nebo žádoucí za účelem:

K tomuto využití a zpřístupnění osobních údajů může dojít mimo zemi vašeho pobytu.

DALŠÍ DATA

Za „Další data“ se považují všechny informace, které neodhalují vaši totožnost a nejsou ani jinak přímo spojená s identifikovatelnou osobou:

Některá Další data se v určitých zemích považují za osobní údaje. Pokud příslušné právní předpisy vyžadují, abychom s dalšími daty nakládali jako s osobními údaji, můžeme je využívat a předávat za účely, které jsou v těchto zásadách o ochraně soukromí uvedeny pro používání a zpřístupňování osobních údajů.

Shromažďování dalších dat

My a naši poskytovatelé služeb můžeme další data shromažďovat řadou způsobů, včetně:

Využití a zpřístupňování dalších dat

Další data můžete používat a převádět za jakýmkoli účelem, kromě případů, kdy zákon stanovuje jinak. V některých případech můžeme další data spojit s osobními údaji. Pokud k tomu dojde, ke kombinovaným datům se přistupuje jako k osobním údajům.

ZABEZPEČENÍ

V rámci ochrany osobních údajů zavádíme všechna přiměřená organizační, technická a administrativní opatření. Žádný přenos dat nebo úložný systém však nemůže zaručit 100% spolehlivost. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše jednání s námi již není bezpečné, okamžitě nás na to prosím upozorněte a obraťte se na oddělení pro služby zákazníkům.

MOŽNOSTI A PŘÍSTUP

Vaše možnosti ohledně našeho používání a zpřístupňování vašich osobních údajů

U využívání osobních údajů pro marketingové účely máte několik možností.

Můžete odmítnout:

Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, jakmile to bude prakticky možné. Upozorňujeme, že pokud odmítnete zasílání marketingové komunikace, stále vám můžeme zasílat důležitá administrativní sdělení, jejichž zasílání odmítnout nelze.

Jak je svým datům můžete získat přístup, měnit a mazat je

Pokud chcete požádat o přehled, opravu, aktualizaci, zákaz, omezení nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, případně pokud chcete požádat o elektronickou kopii svých osobních údajů za účelem převodu na jinou společnosti (v míře, ve které máte podle zákona na takový přenos právo), obraťte se na oddělení pro služby zákazníkům. Na žádost odpovíme podle příslušného zákona.

V rámci ochrany uživatelů můžeme vyhovět pouze žádostem u osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, ze které nás kontaktujete. Před vyhověním žádosti bude také třeba ověřit vaši totožnost. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, jakmile to bude prakticky možné.

Upozorňujeme, že některá data si budeme muset ponechat za účelem uchování záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které byly zahájeny před žádostí o změnu nebo vymazání (např. když provedete nákup nebo se účastníte určité akce, nebude možné osobní údaje změnit nebo vymazat, dokud nákup neproběhne nebo akce neskončí), případně abychom mohli vyhovět žádostem o odmítnutí komunikace.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje uchováváme, dokud je to nutné nebo povoleno v rámci účelu, za kterým byly zaznamenány, a v souladu s příslušným zákonem a zásadami společnosti.

Mezi kritéria pro určení délky takového období patří:

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají správou soukromí, daty nebo jinými postupy třetích stran, včetně těch, které provozují webové stránky nebo služby spojené s našimi službami, a my za ně odmítáme jakoukoli odpovědnost. Fakt, že naše služby obsahují odkaz na takové stránky nebo služby, nepředstavuje jakoukoli podporu z naší strany, ani ze strany našich poboček, dceřiných nebo partnerských společností.

Dále platí, že odmítáme odpovědnost za zásady či postupy zaznamenávání, používání, zpřístupňování nebo zabezpečení dat jiných organizací nebo vývojářů či poskytovatelů aplikací, platforem sociálních médií, poskytovatelů operačních systémů, poskytovatelů internetového připojení nebo výrobců zařízení, včetně osobních údajů, které s jinými organizacemi sdílíte přes naše aplikace nebo stránky sociálních médií nebo ve spojení s nimi.

NAŠE REKLAMA

Využíváme služeb nezávislých reklamních společností, které nabízí reklamu na zboží a služby, které by vás mohli při přístupu na naše stránky a jejich využívání (případně využívání jiných stránek) zajímat.

Taková reklama se zakládá na vašem přístupu na naše i další stránky a využívání našich i dalších online služeb na všech vašich zařízeních a datech získaných od třetích stran. Nezávislé reklamní společnosti to umožňují ukládáním a využíváním unikátních souborů cookies ve vašem prohlížeči (včetně použití pixelových tagů). Tyto technologie, stejně jako data získaná o vašem chování online, také používají k vaší identifikaci na různých zařízeních, např. na mobilním telefonu a stolním počítači. Pokud chcete o této praxi vědět více a zjistit, jak jí odmítnout na stolním počítači nebo v mobilním prohlížeči podle daného zařízení, navštivte prosím adresy http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/.

NEZLETILÍ

Pokud není uvedeno jinak, naše služby nejsou určeny podle příslušného zákona nezletilým osobám. Například v USA se za nezletilé považují osoby mladší 13 let a v EHS dodržujeme zákony členských států. Vědomě žádné údaje nezletilých osob nezaznamenáváme. Pokud nám sdělíte osobní údaje nezletilých, potvrzujete, že máte patřičné oprávnění tak učinit a že můžete toto oprávnění na požádání prokázat.

JURISDIKCE A PŘEVODY DO JINÝCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje mohou být skladovány a zpracovávány v zemích, kde k tomu máme zařízení nebo ve kterých sídlí poskytovatelé našich služeb, a používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou převáděny do států mimo zemi vašeho trvalého pobytu, které mohou mít jin pravidla ochrany údajů než země, ve které se nacházíte. Za určitých okolností platí, že nárok na přístup k vašim osobním údajům mohou mít i soudy, orgány a úřady těchto zemí.

V některých zemích mimo EHS považuje Evropská komise úroveň ochrany dat za odpovídající evropským standardům (jejich kompletní seznam naleznete zde. Pro převody ze zemí EHS do zemí, u kterých Evropská komise ochranu za odpovídající nepovažuje, jsme zavedli odpovídající opatření, např. standardní smluvní ustanovení na ochranu osobních údajů přijímaná Evropskou komisí. Kopii těchto patření získáte kliknutím zde.

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud o ně konkrétně nepožádáme, vyzýváme vás, abyste nám přes naše služby ani jinak neposílali a nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje (např. rodné číslo, data spojená s etnickým původem, politickým názorem, náboženstvím nebo jiným přesvědčením, biometrické nebo genetické charakteristiky, záznamy trestního rejstříku nebo členství v odborech).

PLATEBNÍ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Pro zpracování plateb prostřednictvím našich služeb můžeme využívat nezávislé platební služby třetích stran. Pokud si přejete zaplatit přes naše služby, vaše osobní údaje zaznamená taková třetí strana, nikoli my, a budou podléhat jejich, nikoli našim zásadám ochrany osobních údajů. Za shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů třetí stranou nijak nekontrolujeme ani za ně neneseme odpovědnost.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Datum provedení nejnovějších změn naleznete v poli „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ nahoře. Veškeré změny vstupují v platnost zveřejněním zásad ochrany osobních údajů na našich službách. Vaše používání našich služeb po zavedení změn znamená, že změněné zásady ochrany osobních údajů přijímáte.

KONTAKTUJTE NÁS

Objekt odpovídající za zaznamenávání, používání a zpřístupňování vašich osobních údajů podle těchto zásad zjistíte kliknutím zde.

Pokud máte k zásadám jakékoli dotazy, obracejte se prosím na oddělení pro služby zákazníkům nebo adresu:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
USA

DALŠÍ INFORMACE PRO EHP

V případě porušení příslušného zákona na ochranu informací můžete podat stížnost u odpovídajících orgánů ve vaší zemi nebo oblasti, ve které k němu došlo. Seznam odpovědných orgánů je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.