Zubné pasty - rozdelenie podl'a obsahu účinných látok a účelu použitia

Zubné pasty – ochrana pred zubným kazom

Fluoridy v zubných pastách a v ďalších prípravkoch na ústnu hygienu majú zásadný význam v predchádzaní vzniku a šíreniu zubného kazu. Nezávislé odborné hodnotenia potvrdili, že pri každodennom pravidelnom používaní prispievajú zubné pasty s fluoridmi k zníženiu tvorby zubného kazu minimálne o 20 – 30 %, preto sa považujú za základ a štandard každodennej ústnej starostlivosti.

Ochranný účinok fluoridov pred vznikom a rozvojom zubného kazu je známy zhruba sto rokov a je overený nespočetným množstvom klinických štúdií. Používanie fluoridových pást zaisťuje prítomnosť fluoridov v ústach v priebehu dňa a pri dodaní cukrov z potravy chráni zuby pred zubným kazom. Malým deťom sú určené detské zubné pasty s nižším obsahom fluoridov. Skôr sa deťom predpisovali taktiež fluoridové tabletky, v súčasnosti sa od nich, až na výnimky, ustupuje, pretože zubné pasty s fluoridmi sa považujú za vhodnejšiu formu ochrany pred zubným kazom. V súčasnosti nie je na Slovensku fluoridovaná pitná voda, a tak zubné pasty s fluoridmi predstavujú najjednoduchší spôsob, ako dodať do úst dostatok tejto dôležitej látky. Zároveň sa preukázalo, že najvyššiu účinnosť z rôznych známych foriem fluoridovej prevencie majú lokálne aplikácie fluoridových prostriedkov (zubné pasty, ústne vody, laky, gély), a to ako v domácnosti, tak aj v ordinačnej starostlivosti o chrup.

Do zubných pást a ústnych vôd sa fluorid pridáva v rôznych zlúčeninách, ktoré môžu byť buď v podobe anorganickej (príkladom je napríklad fluorid sodný, fluorid cínatý či monofluórofosforečnan sodný) alebo organickej, ktorých hlavným reprezentantom sú aminfluoridy (Olaflur). Tie sú na trhu už viac než 50 rokov a ich účinok na prevenciu aj ošetrenie zubného kazu bol overený už v stovkách klinických štúdií. Organické fluoridy majú vďaka svojej štruktúre zaujímavé vlastnosti ako je napríklad veľká ochota sa viazať na povrchy v ústach ( sú povrchovo aktívne), majú vyššie antibakteriálne pôsobenie ako anorganické fluoridy, dlhšiu zádržnosť v ústach a teda aj dlhšiu dobu pôsobenia a môžu tak dobre chrániť naše zuby pred demineralizáciou a aktívnym zubným kazom.

Maximálny prípustný obsah fluoridov v kozmetických zubných pastách je 1500 ppm fluoridu, koncentráciu fluoridu v príslušnej zubnej paste majú výrobcovia povinnosť uvádzať na obale a je možné si ju tak overiť.

Keďže by pri enormnom prehĺtaní zubnej pasty mohlo u veľmi malých detí dôjsť k vzniku škvŕn na zuboch (fluoróza), je obsah fluoridu v detských zubných pastách nižší než v pastách pre dospelých.

Aktuálne odporúčania pre obsah fluoridu v detských zubných pastách:

Odporúčané množstvo zubnej pasty pri čistení zubov pre deti do 3 rokov: tenká vrstva, potrené vlákna zubnej kefky
Odporúčané množstvo zubnej pasty pri čistení zubov pre deti vo veku 3 – 6 rokov: veľkosť hráška

Zubné pasty – krvácanie a zápal ďasien

Najčastejšou prvotnou príčinou chronického zápalu ďasien a parodontitídy je zubný plak. Preto je najúčinnejšia forma prevencie a dlhodobej starostlivosti každodenné odstraňovanie zubného plaku. Býva však obvykle nedostatočné kvôli príliš krátkej dobe čistenia alebo nesprávnej technike čistenia zubov. Pretože počiatočné štádia zápalu parodontu (zápal ďasien a krvácanie ďasien) môžu bez dostatočnej starostlivosti prejsť do závažnejších stavov ako je parodontitída, je potrebné venonať zvýšenú pozornosť každodennej domácej starostlivosti.

Okrem správnej metódy čistenia zubov a používania vhodných pomôcok pre čistenie zubov, ktoré vám doporučí dentálna hygienička, sa pri krvácaní a zápale ďasien doporučuje používať zubné pasty a ústne vody. Vhodné sú iba také, ktoré obsahujú účinné látky s antibakteriálnou aktivitou alebo so schopnosťou ovplyvňovať tvorbu plaku. K účinným látkam s klinicky overeným účinkom patria napríklad cínaté a zinočnaté ióny, látka nazývaná chlorhexidin. Na trhu je celá rada prípravkov, nie všetky ale majú svoju účinnosť potvrdenú v klinických štúdiách na pacientoch s ochorením parodontu. Niektoré zubné pasty majú „sťahujúci“ účinok, to môže síce obmedziť niektoré prejavy ochorenia, nerieši to však samotnú príčinu zápalu a krvácania ďasien.

Zápal a ochorenie ďasien býva v niektorých prípadoch sprevádzané zápachom z úst, za ktorý sú zodpovedné baktérie. Zmienené zinočnaté ióny sú obsiahnuté v produktoch, ktoré pomáhajú udržať zápach z úst pod kontrolou.

Ak sa zubný povlak pravidelne neodstraňuje, dochádza k jeho postupnej premene na zubný kameň. Ten už nie je tak jednoduché odstrániť pri bežnom čistení zubov a je potrebné odstránenie zubným lekárom či dentálnym hygienikom. V niektorých zubných pastách sa nachádzajú fosfáty a soli sodíka či draslíka, ktoré do istej miery zabraňujú tvorbe zubného kameňa.

Zubné pasty pre citlivé zuby

Citlivé zuby bývajú zdrojom bolesti, obvykle pri konzumácii studených či horúcich nápojov, pri pobyte na chladnom vzduchu. Niekedy zuby bolia aj pri kontakte s kyslými nápojmi či potravinami alebo pri dotyku (tvrdé potraviny). Zuby môžu byť citlivé aj na dotyk zubnou kefkou, čo môže podstatne zhoršovať ústnu hygienu a viesť k ďalším problémom.

Uvádza sa, že s citlivými zubmi sa trápi minimálne tretina ľudí. Bolesť zubov môže mať závažnejšiu príčinu napr. zubný kaz, preto sú dôležité pravidelné prehliadky u zubného lekára. Ak bolesť nemá inú príčinu a prejavuje sa tak, ako bolo uvedené, môže ísť o citlivosť zubov (hypersenzitivitu).

V prípade citlivých zubov prináša používanie vybraných produktov ústnej hygieny vrátane zubných pást určených pre citlivé zuby významnú úľavu od bolesti. Technológie v zubných pastách pre citlivé zuby využívajú buď princíp znecitlivenia od bolesti (draselné soli), alebo mechanicky uzatvárajú obnažené kanáliky v zubovine, ktoré majú mikroskopickú veľkosť a na zuboch ich neuvidíte. Mechanický uzáver dentínových tubulov (kanálikov) v zubných pastách zaisťujú napr. tieto účinné látky: soli stroncia, fosfosilikát sodno-vápenatý, arginín v kombinácii s uhličitanom vápenatým alebo organické fluoridy nazývané aminfluoridy. Od niektorých zubných pást môžeme dokonca očakávať okamžitú úľavu od bolesti citlivých zubov.

Zubné pasty pre belšie zuby

S pribúdajúcim vekom strácajú naše zuby bielu farbu, ktorá je charakteristická pre detský vek a skorú dospelosť. Sklovina na povrchu zubov sa postupne stenčuje a začína presvitať žltšie zafarbenie vnútorných zubných tkanív. Navyše sa zuby môžu zafarbovať zvonku, a to predovšetkým pri fajčení a konzumácii niektorých potravín (káva, čierny čaj, farbené potraviny…).

Látky, ktoré sa nachádzajú v zubných pastách a sú určené na pravidelné postupné odstraňovanie vonkajších škvŕn na zuboch a taktiež rozrušovanie zubného povlaku, sa nazývajú abrazíva. Najčastejšie ide o vápenaté zlúčeniny: oxid kremičitý, sóda bikarbóna a viacero ďalších. Účinné odstránenie pigmentácie (škvŕn) je súčasťou profesionálneho ošetrenia u dentálneho hygienika, ktorý používa profesionálne výrobky, ktoré nie sú určené na pravidelné používanie v rámci bežnej dennej ústnej hygieny. Bežné pasty s vyšším podielom abrazívnych látok, ktoré si môžete kúpiť, mávajú označenie „whitening“.

Ďalšie látky v zubných pastách, ktoré majú za úlohu dosiahnuť svetlejší odtieň zubov, sú na chemickej či dnes už dokonca optickej báze. V zubných pastách je povolené používať peroxid vodíka ako látku používanú pri profesionálnom bielení zubov v ordinácii, avšak len v bezpečnej koncentrácii pre denné používanie do 0,1 %.

Môže zubná pasta chrániť zuby pri konzumácii nápojov a potravín, ktoré sa podieľajú na rozpúšťaní zubnej skloviny?

Zubná sklovina je síce najtvrdším tkanivom v ľudskom tele, napriek tomu nevydrží úplne všetko. Niektoré nápoje (koly, džúsy, ochutené sýtené drinky) predstavujú pre naše zuby doslova skazu. Zubom neprospieva častý a dlhý kontakt s príliš kyslými látkami, pretože dochádza k postupnému rozpúšťaniu skloviny, a to do tej miery, že jej úbytok a poškodenie po čase vidieť aj voľným okom. Niektoré zubné pasty a ústne vody obsahujú účinné látky (zlúčeniny cínu), ktoré môžu sčasti tomuto deštruktívnemu procesu zabrániť. Je veľmi vhodné používať ich na ochranu pred rozpúšťaním (eróziou) skloviny pravidelne a dlhodobo.