Zanedbaný detský chrup ohrozuje aj stále zuby

Dočasný chrup je pre správny vývoj dieťaťa veľmi dôležitý, a to nielen na hryzenie a žuvanie, ale taktiež hrá podstatnú rolu pri vývoji správnej výslovnosti slov a v neposlednom rade sa podieľa na vzhľade dieťaťa. Jeho významnou funkciou je zaistenie miesta pre stále zuby, podpora rastu čeľustí, čím pomáha predchádzať neskorším ortodontickým poruchám v stálom chrupe. Z týchto dôvodov by sa starostlivosť o dočasný mliečny chrup dieťaťa rozhodne nemala podceňovať.

Od šiesteho mesiaca veku dieťaťa začína prerezávanie dočasných zubov. Plný dočasný chrup má v každej čeľusti štyri rezáky, dva očné zuby a štyri stoličky. Kompletný dočasný chrup s počtom dvadsiatich zubov býva prerezaný do dvoch a pol roka veku dieťaťa. Výmena detských zubov za stále, tzv. obdobie zmiešaného chrupu, prebieha od piateho do trinásteho roku veku dieťaťa.

V akom veku majú vypadnúť mliečne zuby?

Za predčasnú stratu dočasných zubov sa považuje tá, ktorá nastane 1 – 1,5 roka pred predpokladaným prerezávaním stáleho chrupu. Napríklad dolné dočasné stoličky by mali vypadnúť až okolo jedenásteho roku dieťaťa. Sú teda vo funkcii skoro celých deväť rokov a ak o ne dieťa pre kazovú deštrukciu príde veľmi skoro, nastáva veľký problém.

Najzávažnejšie sú straty dočasných stoličiek pred prerezaním prvej stálej stoličky tzv. šestky. Šestka sa posunie dopredu a zaberie miesto stálej päťke, ktorá sa potom neskôr nemá kam prerezať. Z toho vyplýva, že čím skôr strata nastane, tým závažnejšie má dôsledky. Medzi tieto následky patrí obzvlášť zmenšovanie miesta pre správne zaradenie stáleho zuba, obmedzenie rastu čeľustí, riziko posunu okolitých zubov, skláňanie susedných zubov do medzery, zmeny oklúznej roviny (zmeny fyziologického zhryzu) atď. Aby sa potom všetky stále zuby vošli do úst, je nutná starostlivosť ortodontistu. Ak zostávajú abnormality detského chrupu neliečené, môžu spôsobiť funkčné aj estetické ťažkosti a negatívne ovplyvniť funkčnosť a vzhľad stálych zubov. To všetko zvyšuje náklady na zubné ošetrenie v budúcnosti.

Predčasné straty predných dočasných zubov sú z lekárskeho hľadiska menej závažné, avšak predstavujú pre dieťa predovšetkým estetický hendikep súvisiaci s následnou psychickou záťažou. Majú vplyv najmä na správnu výslovnosť a prehĺtanie. Môžu viesť k rozvoju zlozvykov a nesprávnej polohe jazyka, ktorý môže vytvárať predhryz vytlačovaním prerezávajúcich sa stálych rezákov.

Prečo sa detské zúbky kazia rýchlejšie než tie stále? 

Zubný kaz je plný nákazlivých baktérií, ktoré naleptávajú susedné zuby. Je len otázka času, kedy sa pokazí aj zub susedný. Preto je ošetrenie pokazeného dočasného zuba nevyhnutné. Je dobré mať na pamäti, že susedným zubom dočasnej päťky môže byť od šiesteho roka už stály zub šestka. Detský zub sa kazí rýchlo, pretože vrstva tvrdých zubných tkanív v dočasnom zube je oveľa tenšia a menej tvrdá, dreňová dutina zuba je rozsiahla a dočasné zuby majú širšie dentínové kanáliky, ktorými bakteriálna infekcia ľahšie preniká do drene zuba. Je dôležité dočasný chrup sanovať (opravovať výplňami) a chodiť na pravidelné preventívne prehliadky raz za polroka, pretože aj nenápadný malý zubný kaz môže byť za šesť mesiacov závažným kazom blízkym drení. Prítomnosť zubného kazu v dočasnom chrupe jedinca zvyšuje podľa štúdií riziko vzniku zubného kazu jeho stálych zubov trikrát.

Zanedbanie detského zubného kazu so sebou nesie ťažkosti pri hryzení, odmietanie príjmu potravy, vyžadovanie kašovitej stravy, bolestivé zážitky a nepríjemné skúsenosti z akútneho ošetrenia. Rozsiahly hlboký zubný kaz časom spôsobí bolestivý zápal drene zuba (nervu), ktorý môže viesť až k okoločeľustnému zápalu (abscesu), ktorý predstavujem život ohrozujúci stav a nezaobíde sa bez liečby rozsiahlej infekcie antibiotikami. Dočasný zub, ktorý sa pokazí tak, že ho nie je možné ošetriť, predstavuje infekčné ložisko, a mal by sa odstrániť.

Ako deti naučiť správne sa starať o stále zuby?

V predškolskom veku začína prerezávanie prvých stálych molárov, a to bez toho, aby vypadol nejaký dočasný zub, a výmena stredných rezákov. V tomto období dochádza najčastejšie k výskytu zubného kazu v medzizubnom priestore stoličiek. Včasné odhalenie tohto kazu je náročné, preto je vhodné zhotoviť kontrolnú röntgenovú snímku.

Deti a ich rodičia by mali mať zažitú starostlivosť o dočasný detský chrup, aby sa potom následne dobre starali o zuby stále dospelé. Ak sa nenaučia pod vedením zubného lekára a dentálneho hygienika základným návykom ústnej hygieny v čele s čistením zubov, medzizubných priestorov a životosprávou v ranom detstve, prenesú si zlé stereotypy do svojho ďalšieho života s neodvratnými dôsledkami pre ich zubné zdravie. Deťom preto musia rodičia pri čistení zubov asistovať a dohliadať, aby ústna hygiena skutočne prebiehala efektívne. Dieťaťu, ktoré si nerado a zle čistí zuby, môžu túto činnosť spríjemniť farebné tablety a roztoky (farebné indikátory plaku), ktoré nafarbia plak prichycujúci sa na zuboch. Po dôkladnom vypláchnutí úst zostanú zuby nafarbené v miestach, ktorá neboli riadne vyčistené a kde je ešte nutné zbaviť ich zvyšnej nečistoty. Špinu a plak, ktoré dieťa na zuboch pomocou farby lepšie uvidí, bude ľahšie odstrániť a čistenie zubov sa môže stáť zaujímavejšou formou hry.

Každodennú zubnú starostlivosť je vhodné doplniť o profesionálnu starostlivosť dentálneho hygienika. Odborné čistenie zubov sa vykonáva už v detskom veku, hneď ako je dieťa schopné spolupracovať, zhruba od 3 – 4 rokov. Pravidelná dentálna hygiena a pravidelná prehliadka u zubného lekára (1× za ½ roka) je základom prevencie tak u dospelých, ako aj u detí.

Aneta Stryjová, DiS.

Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH

Dentální hygienistka

Mohlo by sa vám tiež páčiť