Ústa – je to iba o zuboch?

Dutina ústna je funkčná jednotka (ekosystém), ktorá zahrňuje nielen zuby, ale i ústne sliznice, sliny a mikroorganizmy; a všetky tieto zložky sa vzájomne ovplyvňujú. Ak je narušená rovnováha tejto funkčnej jednotky, môže byť ohrozené vaše ústne zdravie.

Anatómia zuba

V otvorených ústach je vidieť len časť zubov – konkrétne jeho korunku. Zubný kŕčok, spojenie medzi korunkou zuba a jeho koreňom, je obvykle pokryté  ďasnom. Koreň zuba je ukotvený v zubnom lôžku a s kosťou je spojený závesnými vláknami a bežne nie je viditeľný.

Zub sa skladá z niekoľko vrstiev rôznych materiálov. Vo vnútri časť zuba tvorí zubná dreň. Skladá sa zo živých buniek a obsahuje nervy a krvné cievy. Tak zubná dreň reaguje na vonkajšie podnety prijaté dentinovými kanálmi a prenáša pocit bolesti do nervového centra. V oblasti korunky sklovina chráni pod ňou uloženú vrstvu dentínu. Hrúbka sklovinovej vrstvy nie je rovnaká v každej časti zuba a tiež sa môže líšiť u každého jednotlivca a v dôsledku veku, čo ovplyvňuje farbu a priehľadnosť našich zubov. Na povrchu koreňa  zubov nie je sklovina, ale veľmi tenká vrstvička cementu.

Typy zubov

Existujú štyri rôzne typy zubov:

  • Rezáky – To sú vaše štyri predné zuby v hornej a dolnej čeľusti. Sú určené na odhryzovanie potravy.
  • Očné zuby – Jedná sa o ostré, špicaté zuby. Máme jeden na každej strane na hornej a spodnej čeľusti, čo znamená, že ich máme spolu štyri.
  • Premoláre – črenové zuby sú celkom štyri na vrchnej aj na spodnej čeľusti. Sú väčšie a širšie ako očné zuby a sú používané na drvenie a mletie potravín.
  • Moláre – Stoličky sú najsilnejšie zuby a v spolupráci s jazykom pomáhajú prehĺtať jedlo až pokiaľ nie je pripravené na prehltnutie.

Zatiaľ čo dočasný chrup (mliečne zuby) sa skladá len z  20 zubov, stály chrup sa skladá z 28 zubov plus 4 zuby múdrosti.

Zub múdrosti

Ak zuby múdrosti nenarastú riadne a ich rastom je spôsobená krivosť zubov, môžu sa tieto zuby vytrhnúť. Zuby múdrosti sú najčastejšie napádané zubným kazom, pretože málo pacientov im venuje pri ich čistení dostatočnú pozornosť a snahu odstrániť z nich zubný povlak.

Mliečny chrup

Zmiešaný chrup

Stály chrup

Prerezávanie zubov

Mliečne zuby sa začínajú u detí prerezávať zhruba vo veku šiestich mesiacov. Dočasný chrup je úplne prerezaný (vyvinutý) približne v 2,5 roku života. Sklovina mliečnych zubov nie je tak husto mineralizovaná ako sklovina stálych zubov, čo je veľmi  dôležité vzhľadom k riziku rozvoja zubného kazu.

Zhruba vo veku šiestich rokov sa za dočasnými stoličkami objavia štyri nové stále zuby. Každý dočasný zub bude pomaly nahradený  stálym zubom. Výmena zubov je dokončená približne v 12 rokoch.

K všeobecným obranným mechanizmom v ústnej dutine patrí  ústna sliznica a imunitný systém ako celok. Špecifický obranný systém v ústach tvorí mikrobiálny ekosystém a tekutiny: – slina , – sulkulárna tekutina.

Sliznica je povrchová vrstva mäkkých tkanív, ktoré pokrýva. Jej funkcia spočíva v tom, že poskytuje vonkajšiu bariérovú ochranu. Bráni invázií patogénnych mikroorganizmov do vnútorného prostredia ľudského organizmu.

Jazyk je to svalový orgán, pokrytý sliznicou. Na chrbte jazyka ma sliznica nepravidelný povrch – osídlený baktériami, ktorým musíme tiež venovať pozornosť pri správnej hygiene.

Slina má dôležitú úlohu pri obrane. Denne slinné žľazy vylúčia do úst  0,5 až 1,5 litra sliny. Je zodpovedná za zvlhčovanie a oplachovanie všetkých plôch v ústach. Je to hypotonický roztok s priemerným pH 6,7. Obsahuje organické zložky (2-3g/l proteínov, predovšetkým enzým amylázu) a anorganické zložky, ako sú elektrolyty, bikarbonát, chlorid, draslík a sodík.

V 1 ml sliny sa nachádza 1 až 100 miliónov baktérií v závislosti od orálnej hygieny, častosti konzumácie potravy a rýchlosti toku sliny. Slina má dve základné obranné funkcie a to proti vzniku zubného kazu a proti zápalu. Má veľkú pufrovaciu schopnosť, vďaka ktorej sa udržiava hodnota pH v ústach, čo je dôležité pri znížení demineralizácie zubov.

Sulkulárna (gingiválna, žliabková) tekutina

Gingiválny sulcus je priestor medzi stenou sliznice a stenou zuba. Tento priestor vypĺňa sulkulárna tekutina, jej množstvo závisí od pružnosti kapilár v gingíve. Pri zdravom parodonte jej množstvo je takmer nulové. Má za úlohu – čistiť žliabok, – zlepšovať prichytenie epitelových buniek k povrchu zuba a pôsobiť antimikrobiálne, protizápalovo.

Mohlo by sa vám tiež páčiť