Ústa ako brána do nášho tela – čo vieme o súvislostiach?

Nesprávna starostlivosť o ústnu dutinu môže viesť k nahromadeniu mikrobiálneho povlaku a rozvoju gingivitídy – zápalu ďasien, ktoré keď sa nelieči prechádza do parodontitídy. Teda nezvratnej strate závesného a výživného systému zuba a kosti.
Nedávne dôkazy naznačujú, že parodontitída môže byť spojená s ochorením srdca, cukrovkou a ďalšími celkovými ochoreniami.

Aká je súvislosť medzi ústnym zdravím a vaším srdcom?

 • Vedecké štúdie ukazujú, že zápalové ochorenie v ústach a baktérie spojené s parodontitídou môžu byť spojené s rozvojom srdcových ochorení.
 • Jedna cesta spočíva v tom, že škodlivé ústne baktérie môžu vstúpiť do krvného obehu a môžu sa pripájať k tukovým depozitom (úložiskám) v cievach srdca.
 • Ďalšia možnosť spočíva v tom, že zápalové proteíny môžu vstúpiť do krvného obehu a môžu stimulovať zápal v cievach.
 • Oba mechanizmy naznačujú, že tieto stavy môžu viesť k vzniku krvných zrazenín a prispieť k vzniku srdcových ochorení.

Aká je súvislosť medzi cukrovkou (diabetes melitus) a ústnym zdravím?

 • Diabetes môže ovplyvniť vaše zdravie ústnej dutiny a vaše orálne zdravie môže ovplyvniť váš diabetes.
 • Parodontitída zhoršuje hladinu krvného cukru ako u diabetikov, tak u nediabetikov, a zvyšuje tím riziko vzniku diabetu.
 • Pri existujúcich zápalových ochoreniach v ústach (parodontitíde) vedie zápal spätne k tomu, že inzulín môže pôsobiť ešte horším spôsobom (inzulínová rezistencia).
 • Narušená tvorba inzulínu alebo inzulínová rezistencia spôsobuje zvýšenú hladinu krvného cukru. To je tiež príčinou zvýšenej dispozície k zápalom ďasien. Ak sa zvýši hodnota krvného cukru, imunitný systém prudšie reaguje na toxíny, ktoré uvoľňujú baktérie povlaku v oblasti okraja ďasna. Dôsledkom toho je, že zápal ďasna sa vyvíja rýchlejšie a má prudší priebeh.
 • Diabetes sa zhoršuje a vzniká bludný kruh. Obe ochorenia sa vzájomne zosilňujú.
 • Parodontitída tak zvyšuje riziko vzniku ďalších celkových ochorení, ktoré sú dôsledkom diabetu.
 • Účinná liečba parodontitídy môže zlepšiť a uľahčiť nastavenie hladiny krvného cukru u diabetikov s diabetom typu 2.

Aká je súvislosť medzi komplikaciami v tehotenstve a ústnym zdravím?

 • Súčasné dôkazy podporujú názor, že mikroorganizmy dutiny ústnej a ich produkty prenikajú do krvného obehu a dostávajú sa priamo do prostredia plodu, kde spôsobujú zápalové a imunitné reakcie ovplyvňujúce vyvíjajúci sa plod. Tieto baktérie môžu v krvnom obehu cirkulovať tiež do pečene, kde vytvárajú zápalové látky, ktoré sa následne šíria k vyvijajucéme sa plodu.
 • V klinických štúdiách je s prítomnosťou parodontitídy u matky spojovaná nízka hmotnosť plodu, predčasný pôrod a preeklampsie.

Existujú nové dôkazy o súvislostiach medzi ochorením parodontu a chronickým obštrukčným ochorením dýchacích ciest, chronickým ochorením ľadvín, reumatoidnou artritídou, kognitivními poruchami, obezitou, metabolickým syndrómom a niektorými druhmi rakoviny.