Úrazy zubov

Úrazy zubov sú najmä v detskom veku relatívne častou udalosťou. Rodičia si ale často nevedia rady s tým, ako správne postupovať pri zranení dočasných zubov a ako pri úrazoch trvalého chrupu často s nedokončeným vývojom koreňa. Úrazy zubov sa ale nezriedka týkajú aj dospelých. V dnešnom článku sa zameriame na správny postup pri záchrane zubov po úraze.


Traumatológia zubov je časť stomatológie, ktorá prešla v posledných 25 rokoch zásadným vývojom. V mnohom sa zmenila tak diagnostika, ako aj liečebné postupy. Pokrok umožnil vývoj materiálov, techník a prístrojov. Zdokonalenie stomatologických lepidiel so sebou prinieslo možnosť tzv. adhezívnej fixácie úlomku alebo estetickej dostavby odlomenej časti korunky zuba. Veľké výhody má možnosť optického zväčšenia či už pomocou lupových okuliarov alebo operačného mikroskopu pri nutnosti ošetrenia poraneného zuba, a to predovšetkým pri ošetrení koreňových kanálikov mŕtveho zuba (tzv. endodontické ošetrenie). Úrazy zubov sú často komplexné zranenia, ktoré môžu postihnúť tak samotné tvrdé zubné tkanivá, ako aj okolité mäkké tkanivá.


Bezprostredne po každom úraze stáleho zuba by pacient mal vyhľadať zubného lekára. Starostlivé vyšetrenie je okrem iného dôležité aj pre posúdenie rizika vzniku neskorších komplikácií.


Po zmene polohy zuba v lôžku (dislokácii) by pacient poraneným zubom nemal hýbať a mal by sa bez omeškania vydať na stomatologické pracovisko. Zubný lekár zhotoví röntgenovú snímku a vykoná repozíciu zuba v lôžku, teda jeho umiestnenie späť na správne miesto, a adhezívne zafixuje dlahou. Od pacienta je žiaduca kvalitná a dôsledná domáca ústna hygiena.


Pokiaľ dôjde k fraktúre (zlomeniu/odlomeniu) korunky zuba, je výhodou, pokiaľ sa podarilo zaistiť a priniesť k zubnému lekárovi aj odlomený fragment. Ten by mal byť vložený do vody, aby nedošlo k jeho vysychaniu. Nasleduje adhezívna fixácia úlomku späť na poškodené miesto alebo zhotovenie estetickej fotokompozitnej dostavby vo farbe vlastného zuba. 


Pri komplikovanej fraktúre korunky je do dvoch hodín po úraze možné vykonať priame prekrytie otvorenej zubnej drene (pulpy). Pokiaľ je ošetrenie možné až neskôr ako do dvoch hodín po úraze, je metódou voľby výkon nazývaný parciálna pulpotómia (chirurgické odstránenie časti zubnej drene s cieľom zachovať jej vitalitu). V prípadoch, keď to nie je možné, nasleduje endodontické ošetrenie koreňových kanálov tzv. umŕtvenie zubov. 


Pokiaľ dôjde k úplnému vyrazeniu zuba (avulzii), o prognóze zuba rozhoduje čas, ktorý zub strávi mimo lôžka. Zásadnú úlohu hrá aj transportné médium, v ktorom je zub uložený. Absolútne nevhodný je občas stále odporúčaný transport v ústach (tvárovej kapse) pacienta, kde je vysoké riziko jeho prehltnutia, a predovšetkým nebezpečenstvo jeho vdýchnutia. Transport vo fyziologickom roztoku dáva šancu na prežitie zuba približne počas 1 hodiny. O niečo dlhšie – približne na 2 hodiny – ju zaistí mlieko alebo zabalenie do potravinovej fólie. Zďaleka najlepším médiom sú špeciálne roztoky, ktoré sa na tento účel vyrábajú. Na trhu sú v súčasnosti dva výrobky (Dentosafe, výrobca Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co., distribútor v ČR zatiaľ nie je, a SOS Dentobox, výrobca Hager Werken, distribútor Dentamed). Umožní prežitie buniek na povrchu koreňa počas minimálne 24 hodín. V štátoch ako je Švajčiarsko a Nemecko, sú tieto roztoky v lekárničkách v školách, na niektorých športoviskách a bazénoch, tzn. na miestach so zvýšenou incidenciou úrazov zubov. Poučení učitelia a tréneri potom môžu významne prispieť k záchrane vyrazeného zuba.


Postupné tmavnutie (sčernanie) postihnutého zuba s odstupom týždňov po úraze, signalizuje jeho odumretie. V tomto prípade je nutné endodontické ošetrenie, vyčistenie koreňových kanálikov zuba, prípadne jeho vytrhnutie. Pri neriešení tejto situácie sa okolo koreňa dočasného zuba vyvíja zápal, ktorý opäť môže viesť k poškodeniu stáleho chrupu.

V každom prípade je nutné po ošetrení úrazu zuba naplánovať a dodržiavať pravidelné kontroly u zubného lekára, pretože infekciou podmienená resorpcia koreňa (vstrebanie, doslova rozpustenie) prebieha spravidla bez bolesti a príznakov.


Ďalšia z poúrazových komplikácií je zrastenie zuba s kosťou (ankylóza). V dutine ústnej potom vidíme, že postihnutý zub je zrazu nižšie ako okolité zuby. Táto komplikácia je vážna, pretože má vplyv na rast okolitej čeľuste a často vedie k odstráneniu takto postihnutého zuba.


Úrazy dočasných zubov sú často spojené s postihnutím okolitých mäkkých tkanív. Poškodenie ďasien, slizníc, pier a jazyka je sprevádzané krvácaním a opuchom. Dieťa si podľa mechanizmu úrazu zuby buď vrazí do úst, či ich vyvráti von. Pokiaľ zubný lekár na röntgenovej snímke zistí, že vrazený dočasný zub vyslovene nezasahuje do zárodku stáleho zuba, čakáme na jeho opätovné prerezanie. Zarazený dočasný zub sa väčšinou opäť spontánne prereže. Vyrazený dočasný zub sa nevracia späť do lôžka, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu zárodku stáleho zuba. Majme na pamäti, že dočasné zuby ovplyvňujú vývoj čeľustí a postavenie stálych zubov.


Fraktúra korunky dočasného (mliečneho) zuba bez krvácania nevyžaduje okamžité ošetrenie. Stačí vyhľadať ošetrenie do 3 dní. Zubný lekár sa môže pokúsiť o adhezívnu bielu výplň, ale často spolupráca s dieťaťom dovolí maximálne zábrus ostrých hrán. S komplikovanou fraktúrou, kedy je vidieť krvácanie priamo zo zuba, je však potrebné navštíviť stomatológa ten istý deň. Pokiaľ to okolnosti dovolia, vykoná parciálnu pulpotómiu (chirurgické odstránenie časti zubnej drene s cieľom zachovať jej vitalitu) a adhezívne prekrytie. Pri hlbokých zlomeninách korunky a koreňa mliečneho zuba prichádza na rad jeho vytrhnutie (extrakcia). 

Aktívnym deťom a dospelým, ktorí sa venujú športom, najmä kontaktným a kolektívnym (ľadový hokej, box atď.), je možné ako prevenciu úrazov zubov zhotoviť u zubného lekára individuálny plastový chránič alebo zakúpiť prefabrikovaný plastový chránič v špecializovaných športových obchodoch.

Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH

Dentální hygienistka

Mohlo by sa vám tiež páčiť