Preventívna prehliadka u zubného lekára

Preventívna prehliadka u zubného lekára je hradená z verejného zdravotného poistenia nasledovne:

  • 1x ročne u dospelých
  • 2x ročne u detí do dovŕšenia 18 roku veku
  • 2 x počas tehotenstva

Preventívne prehliadky by ste mali absolvovať pravidelne. Pravidelnosť návštev v ambulancii zubného lekára ovplyvňuje skorú diagnostiku chorôb zubov a ústnej dutiny (napr.zubný kaz, zápal ďasien, ochorenie parodontu). Ochorenia zachytené v skorom štádiu väčšinou vyžadujú oveľa jednoduchšiu liečbu než ich neskoršie štádiá (napr. ošetrenie povrchového zubného kazu malou výplňou v porovnaní s ošetrením koreňnových kanálikov, prípadne extrakciou zuba u rozsiahlých deštrukcií zubnej korunky.)

Zubný lekár pri preventívnej prehliadke vyšetruje stav chrupu a parodontu, sliznice a ďalších tkanív ústnej dutiny, zisťuje anomálie v postavení zubov a čeľustí, pátra tiež po prenádorových či nádorových zmenách a zameriava sa na zisťovanie zmien v ústnej dutine, ktoré by mohli signalizovať iné celkové ochorenie.

Tehotné ženy majú počas tehotenstva nárok na dve bezplatné preventívne prehliadky. Majú pri nich byť poučené o význame prevencie ochorení ústnej dutiny v priebehu tehotenstva, o správnej hygiene ústnej dutiny, o možnostiach prevencie vzniku zubného kazu, o fluoridovej prevencii a potrebe ošetrenia chrupu pred pôrodom a tiež o potrebe zabezpečiť ústnu hygienu, správne stravovanie a preventívne stomatologické prehliadky u dieťaťa. Prvé vyšetrenie by malo dieťa podstúpiť už medzi 6. a 12. mesiacom veku.

Pri vstupnom vyšetrení (prvej preventívnej prehliadke) pacient/rodič alebo lekár formou rozhovoru zvyčajne vyplní anamnestický dotazník, do ktorého zaznamená údaje o výskyte a liečbe celkových ochorení (napr. krvácavé stavy, ochorenia kardiovaskulárneho systému, epilepsia, cukrovka, atd.) Zároveň zapíše pravidelne užívané lieky a výskyt alergie, najmä predchádzajúce alergické reakcie na anestetiká, či iné liečivá. Pacient zároveň podpisom potvrdí, že všetky údaje uviedol správne. Pri zmene zdravotného stavu alebo zmene liečby, je pacient povinný aj bez vyzvania oznámiť túto skutočnosť ošetrujúcemu zubnému lekárovi.

Preventívna prehliadka ďalej pokračuje samotným vyšetrením, pri ktorom zubný lekár vyšetruje nielen stav chrupu, ale všetkých tkanív ústnej dutiny, ako aj oblasť tváre a krku.

Pohľadom a pohmatom vyšetrí symetriu tváre, zmeny na koži a perách, správnu funkciu nervov v oblasti tváre, spôsob otvárania úst pacienta, pohmatom zisťuje aj zdurenie lymfatických uzlín, či prítomnosť opuchu tváre.

Následne pomocou vyšetrovacích nástrojov (zrkadielko a sonda) vyšetrí prítomnosť zubného kazu najmä v jamkách a ryhách žuvacích plôšok zubov a čiastočne aj v medzizubných priestoroch. Klinické vyšetrenie je spravidla doplnené o rentgenologické vyšetrenie, ktoré odhalí výskyt zubného kazu aj na miestach neprístupných pre bežné vyšetrenie (medzizubný priestor, oblasť pod výplňou zuba). V niektorých prípadoch môže byť vyšetrenie zubov doplnené aj o skúšku vitality zubov, ktorá má význam pre rozhodovanie o potrebe ošetrenia zubnej drene, alebo o možnom šírení zápalu zo zuba do vzdialenejších častí tela (tzv.fokálna infekcia).

Zubný lekár si ďalej všíma stav ústnej hygieny a prítomnosť plaku a zubného kameňa. Prítomnosť plaku ako následok nedostatočnej alebo nesprávnej techniky ústnej hygieny zvyšuje riziko vzniku zubného kazu a zápalu parodontu. Pre lepšie zobrazenie konkrétnych plôšok zubov, na ktorých je zistený plak, prípadne pre individuálny nácvik hygieny je možné zubný plak zafarbiť.

Pri vyšetrení závesného aparátu zuba (parodontu) zubný lekár zisťuje prítomnosť krvácania ďasien a parodontálnych vačkov pomocou špeciálnej parodontálnej sondy s tupou koncovkou a stanovuje prítomnosť a rozsah ochorenia parodontu (gingivitídy, parodontitídy).

Vyšetrenie je ďalej doplnené o vyšetrenie škodlivého ťahu uzdičiek hornej a dolnej pery a bočných uzdičiek. Škodlivý ťah môže spôsobiť obnaženie krčka zuba alebo negatívne ovplyvniť zápal ďasien.

Pri vyšetrenií slizníc sa zubný lekár zameriava na výskyt patologických javov na sliznici líc, tvrdého a mäkkého podnebia, jazyka a podjazykovej oblasti a na vývody slinných žliaz. Zaznamenáva vlhkosť, farbu a štruktúru sliznice a prítomnosť zápalových či iných chorobných zmien.

Najmä u detí, ale aj u dospelých je dôležité vyšetriť aj vzťah zubných oblúkov a možné odchýlky v polohe zubov, t.j. ako pacient hryzie. U detí je potrebné sledovať aj vývoj a prerezávanie zubov a prípadné zistené odchýlky konzultovať s čeľustným ortopédom.

Po absolvovaní preventívnej prehliadky zubný lekár informuje pacienta o výsledku. Vysvetlí dôvody vzniku, možné spôsoby liečby a prevencie ochorení, stanoví liečebný plán a informuje pacienta o finančnej spoluúčasti na liečbe, prípadne o potrebe absolvovania ďalších vyšetrení u špecialistov za účelom ďalšej diagnostiky a liečby niektorých ochorení.