Kto je dentálna hygienička a čo to je profesionálna dentálna hygiena?

V dnešnej modernej dobe si nevieme predstaviť život bez každodennej hygieny. Pravidelné sprchovanie, umývanie rúk, vlasov a celého tela. Používame pri tom čo najkvalitnejšie mydlá a prípravky. Dbáme na časté a pravidelné umývanie rúk, vykonávanie rannej a večernej toalety. Zdalo by sa, že v otázke hygieny máme jasno. A predsa. Značné množstvo populácie nemá dostatok informácii a vedomostí ako vykonávať hygienu dutiny ústnej. Ústna hygiena by mala byť neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, každodennej starostlivosti o naše telo.

Čo sa skrýva pod pojmom „dentálna hygiena“?

Dentálna hygiena je účinná liečebno-preventívna metóda modernej stomatológie, ktorá vedie k zachovaniu vlastných zubov v ústach po celý život. Zabraňuje vzniku ochorení na tkanivách dutiny ústnej, je to vlastne prevencia týchto ochorení. Ide o najlacnejšiu a najúčinnejšiu prevenciu ochorení v dutine ústnej.

Čo je cieľom dentálnej hygieny?

Jej cieľom je zabrániť poškodeniu tvrdých zubných tkanív – vzniku kazu, zabrániť vzniku zápalu na tkanivách závesného aparátu zubov (parodonte) – zápalu ďasien (gingivitíde), zápalu parodontu – parodontitíde a udržať terapeutický výsledok po liečbe tvrdých a mäkkých tkanív

Najčastejšou príčinou vzniku chorôb tvrdých a mäkkých zubných tkanív je povlak. Je príčinou vzniku zubného kazu a zápalových ochorení celého závesného aparátu zubov. V povlaku sa ukladajú baktérie a pri nedostatočnom odstraňovaní povlaku sa baktérie v povlaku hromadia a môžu vyvolať zápalové ochorenie ďasien a zubné kazy.

Trendom dnešnej doby je pravidelná návšteva dentálnej hygieny, ktorej cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby sme mohli vykonávať zubnú hygienu správne účinným spôsobom a bez poškodenia mäkkých tkanív.

Profesionálna dentálna hygiena

Profesionálnu dentálnu hygienu vykonáva kvalifikovaný pracovník – dentálna hygienička v ambulantnom prostredí. Dentálna hygienička je kvalifikovaný odborník, ktorý je súčasťou stomatologického tímu a vykonáva profesionálnu dentálnu hygienu u jednotlivcov ale i skupín.

Dentálnu hygieničku preto môžete stretnúť aj v škôlkach, školách, detských domovoch, rôznych ústavoch a zariadeniach pre handicapovaných, hlavne však v zubných ambulanciách.

Čo je hlavnou náplňou práce dentálnej hygieničky?

  • K dentálnej hygieničke prichádza klient na odporúčanie lekára alebo sám z vlastnej iniciatívy.
  • Dentálna hygienička klienta dôkladne vyšetrí a na základe vyšetrenia v spolupráci s klientom a ošetrujúcim lekárom navrhuje postup starostlivosti.
  • Spravidla začína motiváciou – čo je vlastne informovanie klienta o ochorení, ktoré sa u klienta vyskytuje. O príčinách vzniku ochorenia, možnostiach liečby, predchádzaniu vzniku ochorenia, predchádzaniu komplikácií a hlavne udržanie terapeutického výsledku. Je to veľmi dôležitá fáza, keď klient vie čo je príčinou jeho ťažkostí, vie ako sa môže pred ochorením chrániť.
  • Ďalším krokom býva inštruktáž správnej techniky čistenia zubov a medzizubných pomôcok. Výber jednotlivých pomôcok a techník závisí od typu a závažnosti ochorenia, ktoré u klienta prebieha a je individuálny. Dentálna hygienička pomáha s výberom pomôcok ústnej hygieny a zubných pást so zreteľom na jednotlivé ťažkosti, s ktorými klient prichádza.
  • Nasleduje odstránenie povlakov a zubného kameňa – postup jednotlivých krokov sa viaže na typ ochorenia a zvyklosť jednotlivých pracovísk. Dentálna hygienička používa na odstránenie zubných povlakov a kameňa rôzne pomôcky od ultrazvuku, cez viaceré druhy škrabiek a kyriet, rôzne leštiace pasty, kefky, kališteky až po pieskovač.
  • Na záver, záleží od zvyklostí praxe, zvyčajne dentálna hygienička ošetrí zuby fluoridovým preparátom.
  • Ošetrenie u dentálnej hygieničky nebýva bolestivé, ak ťažkosti nie sú vážne. Ak klient prichádza s akútnym problémom, môže byť ošetrenie citlivejšie, ale pomáha riešiť problémy. Po ošetrení dentálnou hygieničkou je klient v prípade potreby pripravený na ošetrenie u svojho ošetrujúceho stomatológa.
  • Úlohou dentálnej hygieničky je klientom pomáhať predchádzať ochoreniam v dutine ústnej, ale aj pomáhať stomatológom upraviť „pracovné prostredie“, kedy sa môže venovať priamo konkrétnemu problému a nie jeho hľadaniu, čím sa skracuje aj čas strávený v kresle u zubného lekára.
  • Aby sme predchádzali vznikom ochorení v dutine ústnej a darilo sa nám udržať terapeutický výsledok, návšteva dentálnej hygieničky nemôže byť jednorazová záležitosť. Starostlivosť by mala byť pravidelná. Vo všeobecnosti sa odporúča návšteva dentálnej hygieničky 2 x ročne, ale je to individuálne a závisí to od typu ochorenia a zvládania ústnej hygieny samotným klientom.