Ako liečiť paradentózu?

Hlavným cieľom v liečbe parodontitídy (laicky zvanej paradentózy) je odstránenie povlaku a tvrdého zubného kameňa a v ňom prítomných škodlivých mikroorganizmov z povrchu zubov. Úspešnosť terapie závisí od skorej diagnózy ochorenia, adekvátnej liečby a spolupráce pacienta. Plán liečby prebieha po posúdení klinického stavu, röntgenologického a mikrobiologického nálezu.

Iniciálna hygienická terapia obsahuje predovšetkým výber vhodných pomôcok a inštruktáží individuálnej ústnej hygieny, ktorá sa v priebehu liečby neustále kontroluje a prípadne zlepšuje. Počas prvých dní používania medzizubných kief je prítomnosť krvácania z medzizubných priestorov štandardným prejavom kvôli kontaktu so zapáleným opuchnutým tkanivom. Krvácanie pri pravidelnej každodennej medzizubnej starostlivosti o niekoľko dní samo odznie. Súčasťou prvej fázy je tiež profesionálna dentálna hygiena – odstránenie nadďasňového povlaku a zubného kameňa. Pacient môže sledovať mierny ústup ďasna. Nejde o úbytok tkaniva, ale o opadnutie opuchu po zápale, čo je žiaduca reakcia. V dôsledku tohto môže byť zvýšená prechodná senzitivita zuba, ktorú vieme riešiť pomocou ordinačne nanášaných špeciálnych lakov.

Nechirurgická terapia parodontitídy alebo hĺbkové čistenie pod ďasnom, odborne deep scaling a root planing, sa vykonáva väčšinou v lokálnej injekčnej anestézii etapovito vo viacerých návštevách podľa rozsahu postihnutia. Je to potrebné na to, aby došlo k zastaveniu progresie ochorenia, teda k zastaveniu úbytku kosti a prehlbovaniu parodontálnych káps, tzv. chobotov (priestoru medzi ďasnom a korom zuba). Po parodontologickom ošetrení môžete pociťovať výraznejšiu citlivosť zubov na termické podnety spôsobené odstránením nánosov zubného kameňa. Odhalený povrch zuba teda nie je odrazu krytý vrstvou zubného kameňa a môže preto byť prechodne citlivejší. Kontrola výsledkov hojenia tkanív, zhodnotenie úspechu nechirurgickej konzervatívnej liečby – dosiahnutého stavu, sa vykonáva 12 – 16 týždňov od posledného hĺbkového čistenia. Výsledok terapie je z najväčšej časti na bedrách pacienta. Bez pravidelnej a zodpovednej domácej starostlivosti o dutinu ústnu nie je možné zaručiť pozitívny výsledný efekt. Profesionálne ošetrenie pripraví podmienky na efektívnu domácu starostlivosť a začne proces hojenia tkanív parodontu. Cieľom je redukcia hĺbky parodontálnych káps ideálne do maximálnej hĺbky 4 mm, prihojenie ďasna späť k zubu.

Tretia fáza korektívnej chirurgickej terapie spadá do rúk zubného lekára, špecialistu parodontológa, ktorý využíva cielený liečebný zásah vo forme otvorených kyretáží, prehĺbenia vestibula, pretnutia ťahov uzdičiek pery, resektívnej metódy alebo rekonštrukčnej techniky pomocou lalokových operácií, riadenej tkanivovej regenerácie či augmentácie umelej kosti. Chirurgické zákroky bývajú finančne náročné a má zmysel sa o ne pokúšať iba vtedy, pokiaľ pacient celkom spolupracuje pri dentálnej hygiene a dodržuje odporúčané postupy v domácej starostlivosti. Niekedy sa bohužiaľ nevyhneme ani samotnému trhaniu zubov, ktoré sa už bohužiaľ ani napriek všetkej snahe nedajú zachrániť a ich ponechanie v ústach by bolo veľkým rizikom infekcie a negatívne by ovplyvňovalo celkový zdravotný stav pacienta.

Po úspešnom ukončení parodontologickej terapie budete zaradení do systému pravidelných kontrolných návštev, ktoré slúžia ako prevencia recidívy (opätovného prepuknutia) ochorenia. Frekvenciu týchto návštev stanovujeme väčšinou po 3 až 6 mesiacoch. Vďaka dodržiavaniu krátkych intervalov profesionálneho čistenia dentálnou hygieničkou sa snažíme zabrániť reinfekcii kosti a sme schopní udržať dosiahnutý stav „zakonzervovaný“ pod kontrolou.

 

Aneta Stryjová, DiS.

Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH

Dentální hygienistka

Mohlo by sa vám tiež páčiť