Erózia zubnej skloviny

Erózia je v náučnom slovníku definovaná ako prirodzený proces rozrušovania objektov na zemskom povrchu (pôdy, hornín, skál a pod.). Len málokto si pojem erózia spojí práve s ľudským telom. Pritom erózia môže postihnúť najtvrdšie tkanivo v našom tele, ktorou je zubná sklovina. Práve tá môže podliehať rozrušovaniu vplyvom chemického pôsobenia rôznych látok, obsiahnutých najmä v našej strave. Tie môžu postupne naleptávať sklovinu a zapríčiniť tak jej rozpad. Hovoríme potom o erozívnom poškodení zubov, ktoré je bohužiaľ stále častejším problémom chrupu moderného človeka.

Erózia zubov – čo to je?

Erózia je narušenie a postupná strata povrchových tkanív zubov vplyvom chemického pôsobenia kyselín. Kyseliny môžu byť buď vonkajšie – teda najčastejšie obsiahnuté v našej strave – alebo vnútorné, kde hlavnú úlohu hrá žalúdočná kyselina. Na rozdiel od zubného kazu nemá erózia zubnej skloviny súvislosť s prítomnosťou zubného povlaku a môže tak postihovať aj tých, ktorí vedú zdravý životný štýl a o svoje zuby sa pravidelne starajú a dôkladne si ich čistia. Najnovšie výskumy ukazujú, že výskyt erozívneho poškodenia zubov je za posledných 15 rokov na vzostupe najmä u mladých ľudí a je ním postihnutý zhruba každý tretí človek.


Zdravý zub

Prvé viditeľné známky erózie

Pokročilé štádium erózie

Veľmi závažné poškodenie zuba, vrátane
zasiahnutého dentínu (zuboviny)

 

Ako vzniká erózia zubov alebo kedy zubom hrozí nebezpečenstvo?

Ako sme už naznačili, rozhodujúci vplyv na vznik erózie zubov má predovšetkým naša výživa. Na rozdiel od väčšiny iných civilizačných chorôb a zdravotných problémov tu však nemusí vždy platiť, že by šlo o nezdravý spôsob stravovania. Ide skôr o frekvenciu konzumácie potravín a nápojov s vysokým obsahom kyslých látok.

A ktoré potraviny či nápoje to sú? Ide predovšetkým o džúsy a nápoje s obsahom kyseliny citrónovej, kolové nápoje, ale tiež iónové a energetické nápoje pre športovcov a vodičov. Z alkoholických nápojov ide najmä o víno. Z potravín môžeme menovať niektoré bežné ovocie (napríklad jablká, jahody, kivi či citrusové plody), ďalej octové šalátové zálievky a potraviny v kyslej marináde. Medzi kyslé radíme možno pre mnohých prekvapivo aj niektoré zdanlivé sladkosti, ako sú napríklad cumľacie bonbóny.

Kyseliny v týchto požívatinách chemicky pôsobia na sklovinu zubov doslova ako rozpúšťadlo. A z vyššie uvedeného výpisu požívatín vidíme, že rizikovou skupinou vzniku erózie zubov sú bohužiaľ aj ľudia preferujúci zdravý životný štýl, ktorý často zahŕňa práve konzumáciu koncentrovaných ovocných džúsov a energetických nápojov.

Ešte závažnejšou príčinou erozívneho poškodenia zubov môže byť žalúdočná kyselina, ktorá sa do úst dostáva pri niektorých ťažkostiach – ako napríklad pri refluxnom ochorení pažeráka, pri častom zvracaní v tehotenstve alebo pri ochorení anorexiou či bulímiou.

Eróziou zubnej skloviny môžu byť postihnutí aj ľudia, ktorí pravidelne užívajú niektoré lieky. Dôležitú ochrannú úlohu v našich ústach hrá dostatočná tvorba slín, ktoré na povrchu zubov vytvárajú prirodzenú ochrannú vrstvu – tzv. pelikulu a napomáhajú rýchlejšej neutralizácii kyslého prostredia. Lieky, ktorých nežiaducim účinkom je zníženie tvorby slín (napríklad lieky tlmiace prejavy alergií – antialergiká, lieky tlmiace nevoľnosť a zvracanie – antiemetiká či antidepresíva a celý rad ďalších) môžu tak podporovať rozvoj erozívneho poškodenia zubov.

Zoznam všetkých rizikových faktorov v sumárnej tabuľke nájdete nižšie

Rizikové faktory vzniku erózie zubov
V závislosti od pôvodu je možné rizikové faktory vzniku erózie zubov rozdeliť do dvoch skupín:

Vonkajšie faktory Kyslé potraviny a povzbudzujúce prostriedky
Ovocie (kivi, grapefruit, pomaranč)
Kyslé nápoje (nealkoholické sladké nápoje, miešané alkoholické nápoje, ovocné drene, energetické nápoje)
Kyslé sladkosti (kyslé bonbóny, kyslé želatínové cukríky)
Potraviny s obsahom vínneho octu (šalátové zálievky, potraviny v kyslej marináde)
Lieky Doplnky stravy
Kyselina acetylsalicylová (žuvacie tablety alebo prášok) Kyslé vitamínové doplnky, v tabletách alebo v tekutej podobe
Lieky dodávajúce železo (sirupy)
Životný štýl a stravovacie návyky
Zadržiavanie erozívnych potravín a nápojov v ústnej dutine dlhý čas
Častá konzumácia kyslých potravín a nápojov v priebehu celého dňa
Produkty ústnej hygieny bez obsahu fluoridu s nízkymi hodnotami pH

 

Vnútorné faktory Žalúdočné kyseliny Znížená salivácia (tvorba slín) ako dôsledok
Refluxná choroba pažeráka (porucha trávenia) Častého užívania liekov (psychofarmaká, anticholinergiká, antihistaminiká, lieky na Parkinsonovu chorobu)
Chronické zvracanie (bulímia, anorexia)
Závislosť od alkoholu Sjögrenovho syndrómu
Zvracanie ako vedľajší účinok liečby (napríklad pri chemoterapii) Rádioterapie hlavy a krku

 

Erózia zubov je NEVRATNÝ proces!

Erózia zubov má niekoľko štádií (pozrite obrázok na začiatku článku – preklik). Kyseliny, pôsobiace na náš chrup, zmäkčujú povrch skloviny a tá sa potom stáva menej odolnou proti mechanickému poškodeniu. Preto je napríklad dôležité nečistiť si zuby bezprostredne po konzumácii kyslého nápoja či jedla, pretože si môžeme zmäknutú sklovinu narušiť. V počiatočných štádiách a pri ojedinelom pôsobení však má sklovina ešte možnosť prirodzenej regenerácie – tzv. remineralizácie, vďaka ktorej obnoví svoju pevnosť. Pokiaľ je však zubná sklovina vystavená príliš častému a intenzívnemu pôsobeniu kyselín, skôr či neskôr dôjde k jej poškodeniu a postupnej strate povrchu zubov. V takej fáze sú už dôsledky erózie NEVRATNÉ.

Nebezpečná je skutočnosť, že počiatočné štádiá erózie zubnej skloviny si postihnutá osoba vôbec nevšimne, pretože nie sú sprevádzané žiadnou poznateľnou zmenou zafarbenia zubov a ani nespôsobujú bolesť alebo iné ťažkosti. Ak nie je zaistená včasná prevencia a ochrana pred postupom procesu erózie, môže poškodenie zubov vyústiť do významnej straty zubnej skloviny, zmeny sfarbenia zubov a zvýšenej citlivosti zubov (hypersenzitivity). V závažných prípadoch môže byť nutný rekonštrukčný zákrok (napríklad výplne, čiastočné alebo úplné korunky).

Ako sa brániť erózii?

Najlepším spôsobom ochrany je teda prevencia. A v čom spočíva? Zásadná je v prvom rade osveta, povedomie o existencii a rizikách erózie zubov. A k tomu prispieva aj tento článok. Aj vďaka tomu je potom ľahšie cielene riziku vzniku erózie predchádzať a vyhnúť sa napríklad prílišnej konzumácii kyslých potravín. Hlavnú úlohu tu hrá pravidelná dochádzka na preventívne prehliadky k zubnému lekárovi a na dentálnu hygienu. Vďaka moderným zobrazovacím metódam môže váš lekár či dentálny hygienik zhodnotiť stav vašich zubov a identifikovať rizikové faktory už v počiatočných štádiách poškodenia a zabrániť postupu tohto ochorenia.

Čo môžem robiť ja?

VÝŽIVA

 • Obmedzte frekvenciu konzumácie kyslých potravín a nápojov.
 • Pite dostatočné množstvo tekutín – ideálne bez obsahu cukru a s nízkym obsahom kyselín. Najzdravším nápojom je čistá voda.
 • Doplňte svoju stravu o potraviny a nápoje s vysokým obsahom vápnika a fosfátu (napríklad mlieko alebo syr). Znalci vína často konzumujú víno spolu so syrom a tým si chránia svoje zuby.
 • Kyslé nápoje konzumujte spoločne s hlavným jedlom, nie medzi nimi.
 • Ak je to možné, je lepšie vypiť kyslý nápoj celý naraz, ako ho piť po malých dúškoch. Prípadne použite slamku, aby sa obmedzil priamy kontakt so zubami.
 • Stimulujte sekréciu slín (napr. žuvaním žuvačiek bez cukru).

ÚSTNA HYGIENA

 • Bezprostredne po konzumácii kyslých potravín a nápojov si nečistite zuby! Iba si ústa vypláchnite čistou vodou alebo ústnou vodou s fluoridmi a počkajte minimálne 30 minút.
 • Pri čistení zubov sa vyhnite príliš veľkému tlaku na zuby. Používajte mäkkú zubnú kefku.
 • Používajte zubnú pastu a ústnu vodu s overenou technológiou, ktorá ochráni sklovinu pred pôsobením kyselín.
 • Aplikujte pravidelne vysokofluoridové prípravky na ochranu pred zubným kazom.

Ako môžu pomôcť odborníci

 • Skontrolujú stav chrupu a odhalia už počiatočné štádiá erózie zubnej skloviny
 • Zoznámia s rizikovými faktormi
 • Odporučia vhodné prostriedky ústnej hygieny a techniku čistenia
 • V prípade potreby vykonajú rekonštrukciu postihnutých zubov