Katarína Žiaková dipl.d.h.

Dentálna hygienička
Od roku 2003 pracovala v zubnej ambulancii, kde ju zubný lekár motivoval k štúdiu dentálnej hygieny, ktoré v roku 2005 ukončila. Od roku 2003 je členom Spoločnosti preventívnej stomatológie v ČR, ktorá sa zaoberá top prevenciou o ústne zdravie. Momentálne pôsobí ako krajský odborník pre dentálnu hygienu. Je členom výboru Asociácie dentálnej hygieny Slovenska. Od roku 2016 pracuje v súkromnej praxi Denthyka.

Aneta Stryjová, DiS.

Dentálna hygienička
Vyštudovala odbor Diplomovaný zubný technik. Štúdium dentálnej hygieny úspešne ukončila na VOŠZ a ŠZŠ Alšovo nábrežie 6, Praha 1 v roku 2013, kedy sa tiež stala členkou ADH ČR. Za svoju doterajšiu prax nazbierala cenné skúsenosti v zubných ordináciách MUDr. Hvězdova, MUDr. Tasáryovej, ÚKES, Canadian Medical Care. Pracovala tiež na ortodoncii u MUDr. Machovej a MUDr. Šváchovej. Parodontologickým pacientom sa predovšetkým venovala v ordinácii MDDr. Kristiny Vernerovej v Prahe. V súčasnej dobe ošetruje pacientov na zubnej klinike Alfadent s.r.o. v Řeporyjích. Neustále sa vzdeláva, pravidelne sa zúčastňuje školiacich akcií a praktických workshopov.