Zubní kaz

Zubní kaz je nejčastější chronické onemocnění postihující lidstvo, přičemž v některých oblastech je jeho výskyt vyšší, jinde naopak nižší. Zubní kaz je také jedno z mála onemocnění, které nás může postihnout v každém stádiu života – od batolecího období, přes období dospívání po dospělost a stáří. Poškození zubů kazem nevznikne přes noc, ale rozvíjí se delší dobu. Jeho počáteční stádia jsou vratná a mohou být po zavedení účinných opatření zastavena a dále se nešíří.

Proč se naše zuby kazí?

Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění, což znamená, že na jeho vzniku se podílí vícefaktorů.

Mezi základní faktory, které mají vliv na vznik zubního kazu patří:

"Každý jedinec má vlastní, charakteristický tvar zubů. Zuby se liší například tvarem mezizubních prostor nebo tvarem a hloubkou rýh a jamek na povrchu zubů. Velmi hluboké a úzké rýhy (fisury) zvyšují riziko vzniku zubního kazu."

Důležitou úlohu v dutině ústní vzhledem k zubnímu kazu mají i sliny, které neutralizují kyseliny nebo podporují remineralizaci pomocí vápníku a fluoridů v nich obsažených. Je-li tvorba slin snížena, například v důsledku užívání některých léků (léky na ovlivnění nálady – antidepresiva, léky na krevní tlak, léky na ovlivnění alergické reakce – antihistaminika, léky na uvolnění svalů – myorelaxancia, sedativa a jiné) nebo v důsledku celkového onemocnění a jeho terapie (nemoci slinných žláz nebo ozařování), nemůže se její ochranný účinek plně uplatnit a zvyšuje se riziko vzniku zubního kazu.

Mezi důležité faktory patří návyky a znalosti, spojené s motivací udržet si dobré ústní zdraví.

Co se stane, když sníme čokoládu nebo vypijeme sladký nápoj?

Mikroorganismy žijící v ústech využívají cukry obsažené ve stravě samy pro sebe a svůj růst, volné cukry také metabolicky zpracovávají a uvolňují do svého okolí kyseliny. To významně ovlivňuje prostředí v okolí zubu. Zpočátku neutrální prostředí se stává kyselejším neboli snižuje se jeho hodnota pH. (viz obrázek)

Když pH klesne pod kritickou hranici (okolo 5,7), začíná se proces demineralizace – začne se rozpouštět základní stavební prvek skloviny (její krystalická struktura) a uvolňují se z ní minerály. Uvolňování minerálů začíná pod povrchem, který není porušen.

V závislosti na množství vyprodukovaných kyselin může problematická kyselá hodnota pH přetrvávat v rozmezí až do 1 hodiny po příjmu potravy.

Po určité době začíná slina přirozený proces opravy zubu a hodnota pH začne pomalu stoupat nad kritickou hranici. Ionty znovu prostupují a hromadí se v předtím demineralizované sklovině. Tento proces opravy se nazývá remineralizace.

Tyto procesy v našich ústech probíhají opakovaně po každém jídle.

Je jasné, že čím častěji v průbehu dne probíhají fáze demineralizace neboli ztráty minerálů ze zubu, tím je větší riziko vzniku zubního kazu. Proto je vhodné sníst sladkosti společně s hlavním jídlem a nekonzumovat je po malých dávkách opakovaně v průběhu dne, totéž platí i pro sladké nápoje.

Vznik zubního kazu probíhá kontinuálně a zahrnuje několik etap, od malých počátečních poškození, které se časem mohou vyvinout do jasně viditelného rozsáhlého defektu.

Časná stádia zubního kazu se jeví jako bílá skvrna na povrchu skloviny, povrch zubu je ještě neporušený. Toto stádium zubního kazu je nejen vratné, ale může se také „vyhojit“. Bez okamžitého zahájení účinných preventivních opatření však sklovina dále ztrácí minerály, stává se méně odolná, kaz se zvětšuje a vzniká jasně patrný defekt, který je nutné ošetřit v ordinaci zubního lékaře výplní.

Jak mohu zubnímu kazu předcházet? (zbraně proti zubnímu kazu)

 1. Navštěvujte pravidelně svého zubního lékaře a dentální hygienistku.
  Každých 6 měsíců si nechte odborně zkontrolovat svůj chrup. Zubní lékař při preventivním ošetření může včas odhalit počáteční stádia zubního kazu, použít nové léčebné technologie a oddálit eventuální ošetření výplní (tzv. invazivní výkony). Zubní lékař nevyšetřuje pouze přítomnost zubního kazu. Může být prvním lékařem, který si všimne toho, že trpíte nějakým
  celkovým onemocněním. Typickým příkladem je reflux (gastroezofageální reflux, GER), kdy jsou v zubní sklovině přítomny eroze.Dentální hygienistka vám zuby profesionálně vyčistí a naučí vás i vaše dítě správnou techniku čištění zubů, ukáže vám, kde máte rezervy a kde a jak je potřeba zuby dočišťovat. Pomůže vám zidentifikovat rizikové faktory a doporučí vám vhodné pomůcky pro každodenní domácí péči. Poskytne vám i vhodné individuální ošetření.
 2. Osvojte si každodenní pečlivou a správnou metodu čištění zubů
  Základní a nenahraditelnou zbraní proti zubnímu kazu je správně provedené čištění zubů, tedy důsledné a pravidelné odstraňování plaku a to nejen z povrchu zubů, ale i mezizubních prostor. Správnou ústní hygienu a tedy zdravé zuby po celý život vám však zaručí pouze konzultace se zubním lékařem či dentální hygienistkou. Naprostá většina lidí se totiž při nekontrolovaném pohybu zubního kartáčku v ústech v rámci večerní hygieny bohužel jen domnívá, že zubní plak účinně odstraňuje – proto je konzultace s dentálním odborníkem nezbytná.
 3. Důležitou součástí prevence je používání fluoridových zubních past a dalších přípravků pro podporu remineralizace zubů
  Fluoridy hrají v prevenci zubního kazu a ošetření jeho časných stádií významnou roli. Napomáhají v procesu remineralizace (regenerace) zubu a zvyšují odolnost skloviny vůči působení bakteriálních kyselin. Proto je jejich přítomnost v dutině ústní důležitá, u dětí i dospělých s vyšším rizikem je možné i zvýšit koncentrace fluoridů v ústech používáním vysokofluoridových léčivých gelů nebo přidáním fluoridové ústní vody.
 4. Jezte zdravě a vyváženě, omezte potraviny bohaté na cukry. Pijte vodu
  Základem je pestrá a vyvážená strava obsahující všechny živiny, vitamíny a stopové prvky. Z pohledu zubního lékaře by měla být navíc chudá na jednoduché cukry. Kariogenní potrava (s potenciálem umožnit vznik kazu) není ale jen potravina chuťově sladká. Cukr může být přítomen tam, kde si ho příliš neuvědomujeme (např. kečup). .Z toho je tedy patrné, že pokud někdo nekonzumuje „sladkosti“, není automaticky před zubním kazem chráněn. Doporučuje se tedy celkově snížit frekvenci konzumace rizikových potravin a pochutin.