Zanedbaný dětský chrup ohrožuje i stálé zuby

Dočasný chrup je pro správný vývoj dítěte velice důležitý, a to nejen pro kousání a žvýkání, ale také hraje podstatnou roli při vývoji správné výslovnosti slov a v neposlední řadě se podílí na vzhledu dítěte. Jeho významnou funkcí je zajištění místa pro stálé zuby, podpora růstu čelistí a tím pomáhá předcházet pozdějším ortodontickým vadám ve stálém chrupu. Z těchto důvodů by se péče o dočasný mléčný chrup dítěte rozhodně neměla podceňovat. 
Od šestého měsíce věku dítěte začíná prořezávání dočasných zubů. Plný dočasný chrup má v každé čelisti čtyři řezáky, dva špičáky a čtyři stoličky. Kompletní dočasný chrup s počtem dvaceti zubů bývá prořezaný do dvou a půl let věku dítěte. Výměna dětských zubů za stálé, tzv. období smíšeného chrupu, probíhá od pátého do třináctého roku věku dítěte.

V jakém věku mají vypadnout mléčné zuby?

Za předčasnou ztrátu dočasných zubů se považuje ta, která nastane 1-1,5 roku před předpokládaným prořezáváním stálého chrupu. Například dolní dočasné stoličky by měly vypadnout až kolem jedenáctého roku dítěte. Jsou tedy ve funkci skoro celých devět let a jestliže o ně dítě díky kazivé destrukci přijde velmi brzy, nastává velký problém. 
Nejzávažnější jsou ztráty dočasných stoliček před prořezáním první stálé stoličky tzv. šestky. Šestka se posune dopředu a zabere místo stálé pětce, která pak později nemá kam prořezat. Z toho vyplývá, že čím dříve ztráta nastane, tím závažnější má důsledky. Mezi tyto následky patří obzvláště zmenšování místa pro správné zařazení stálého zubu, omezení růstu čelistí, riziko posunu okolních zubů, sklánění sousedních zubů do mezery, změny okluzní roviny (změny fyziologického skusu) atd. Aby se pak všechny stálé zuby vešly do úst, je nezbytná péče ortodontisty. Pokud zůstávají abnormality dětského chrupu neléčeny, mohou způsobit funkční i estetické potíže a negativně ovlivnit funkčnost a vzhled stálých zubů. To vše zvyšuje náklady na zubní ošetření v budoucnu.
Předčasné ztráty předních dočasných zubů jsou z lékařského hlediska méně závažné, avšak představují pro dítě především estetický hendikep související s následnou psychickou zátěží. Mají vliv zejména na správnou výslovnost a polykání. Mohou vést k rozvoji zlozvyků a nesprávné poloze jazyka, který může vytvářet předkus vytlačováním prořezávajících se stálých řezáků.

Proč se dětské zoubky kazí rychleji než ty stálé?  

Zubní kaz je plný nakažlivých bakterií, které naleptávají sousední zuby. Je jen otázka času, kdy se zkazí i zub sousední. Proto je ošetření zkaženého dočasného zubu naprosto nezbytné. Je dobré mít na paměti, že sousedním zubem dočasné pětky může být od šestého roku již stálý zub šestka. Dětský zub se kazí rychle, protože vrstva tvrdých zubních tkání u dočasného zubu je mnohem tenčí a méně tvrdá, dřeňová dutina zubu je rozsáhlá a dočasné zuby mají širší dentinové kanálky, kterými bakteriální infekce snáze proniká do dřeně zubu. Je důležité dočasný chrup sanovat (opravovat výplněmi) a chodit na pravidelné preventivní prohlídky jednou za půl roku, protože i nenápadný malý zubní kaz může být za šest měsíců závažným kazem blízkým dření. Přítomnost zubního kazu v dočasném chrupu jedince zvyšuje podle studií riziko vzniku zubního kazu jeho stálých zubů třikrát. 
Zanedbání dětského zubního kazu sebou nese potíže při kousání, odmítání příjmu potravy, vyžadování kašovité stravy, bolestivé zážitky a nepříjemné zkušenosti z akutního ošetření. Rozsáhlý hluboký zubní kaz časem způsobí bolestivý zánět dřeně zubu (nervu), který může vést až ke kolemčelistnímu zánětu (abscesu), jenž představuji život ohrožující stav a neobejde se bez léčby rozsáhlé infekce antibiotiky. Dočasný zub, který se zkazí tak, že ho není možné ošetřit, představuje infekční ložisko, a měl by se odstranit. 

Jak děti naučit správně pečovat o stálé zuby? 

V předškolním věku začíná prořezávání prvních stálých molárů, a to, aniž by vypadl nějaký dočasný zub, a výměna středních řezáků. V tomto období dochází nejčastěji k výskytu zubního kazu v mezizubním prostoru stoliček. Včasné odhalení tohoto kazu je obtížné, proto je vhodné zhotovit kontrolní rentgenový snímek. 


Děti a jejich rodiče by měli mít zažitou péči o dočasný dětský chrup, aby se pak následně dobře starali o zuby stálé dospělé. Pokud se nenaučí pod vedením zubního lékaře a dentální hygienistky základním návykům ústní hygieny v čele s čištěním zubů, mezizubních prostor a životosprávou v raném dětství, přenesou si špatné stereotypy do svého dalšího života s neodvratnými důsledky pro jejich zubní zdraví. Dětem proto musí rodiče u čištění zubů asistovat a dohlížet, aby ústní hygiena skutečně probíhala efektivně. Dítěti, které si nerado a špatně čistí zuby, mohou tuto činnost zpříjemnit barevné tablety a roztoky (barevné indikátory plaku), které nabarví plak ulpívající na zubech. Po důkladném vypláchnutí úst zůstanou zuby nabarvené v místech, která nebyla řádně vyčištěna a kde je ještě nutno zbavit je zbylé nečistoty. Špínu a plak, které dítě na zubech pomocí barvy lépe uvidí, bude snadnější odstranit a čištění zubů se může stát zajímavější formou hry.


Každodenní zubní péči je vhodné doplnit o profesionální péči dentální hygienistky.  Odborné čištění zubů se provádí již v dětském věku, jakmile je dítě schopné spolupracovat, zhruba od 3-4 let. Pravidelná dentální hygiena a pravidelná prohlídka u zubního lékaře (1x za ½ roku) je základem prevence, jak u dospělých, tak i u dětí. 


Aneta Stryjová, DiS.

Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH

Dentální hygienistka

Mohlo by se vám také líbit