Kdo je dentální hygienistka a co je to profesionální dentální hygiena?

V dnešní moderní době si neumíme představit život bez každodenní hygieny. Pravidelné sprchování, mytí rukou, vlasů a celého těla. Používáme při tom co nejkvalitnější mýdla a přípravky. Dbáme na časté a pravidelné mytí rukou, provádění ranní a večerní hygieny. Zdálo by se, že v otázce hygieny máme jasno. A přece – značné množství populace nemá dostatek informací a znalostí, jak provádět hygienu dutiny ústní. Ústní hygiena by měla být nedílnou součástí našeho každodenního života.

Co se skrývá pod pojmem „dentální hygiena“?

Dentální hygiena je účinná léčebná preventivní metoda moderní stomatologie, která vede k zachování vlastních zubů v ústech po celý život. Zabraňuje vzniku onemocnění tkání dutiny ústní, jednodušše je to prevence těchto onemocnění. Jde o nejlevnější a nejúčinnější prevenci onemocnění v dutině ústní.

Co je cílem dentální hygieny?

Jejím cílem je zabránit poškození tvrdých zubních tkání – vzniku kazu, zabránění vzniku zánětu tkání závěsného aparátu zubů (parodontu), zánětu dásní (gingivitida), zánětu parodontu (parodontitida) a udržení terapeutického výsledku po léčbě tvrdých a měkkých tkání.

Nejčastější příčinou vzniku chorob tvrdých a měkkých zubních tkání je povlak, který je příčinou vzniku zubního kazu a zánětlivých onemocnění celého závěsného aparátu zubů. V povlaku se ukládají bakterie a při nedostatečném odstraňování povlaku se bakterie v povlaku hromadí a mohou vyvolat zánětlivé onemocnění dásní a zubní kazy.

Trendem dnešní doby je pravidelná návštěva dentální hygieny, jejímž cílem je vytvořit předpoklady pro to, abychom mohli provádět zubní hygienu správně účinným způsobem a bez poškození měkkých tkání.

Profesionální dentální hygiena

Profesionální dentální hygienu provádí kvalifikovaný pracovník – dentální hygienistka v ambulantním prostředí. Dentální hygienistka je kvalifikovaný odborník, který je součástí stomatologického týmu a provádí profesionální dentální hygienu u jednotlivců ale i skupin.

S dentální hygienistkou se můžete setkat i ve školkách, školách, dětských domovech, různých ústavech a zařízeních pro handicapované, hlavně v zubních ambulancích.

Co je hlavní náplní práce dentální hygienistky?

  • K dentální hygienistce přichází klient na doporučení lékaře nebo sám z vlastní iniciativy.
  • Dentální hygienistka klienta důkladně vyšetří a na základě vyšetření ve spolupráci s klientem a ošetřujícím lékařem navrhuje postup péče.
  • Zpravidla začíná motivací – což je vlastně informování klienta o onemocnění, které se u klienta vyskytují. O příčinách vzniku onemocnění, možnostech léčby, předcházení vzniku onemocnění, předcházení komplikacím a hlavně udržení terapeutického výsledku. Je to velmi důležitá fáze, kdy klient ví, co je příčinou jeho potíží Ví, jak se může před onemocněním chránit.
  • Dalším krokem bývá instruktáž správné techniky čištění zubů a mezizubních pomůcek. Výběr jednotlivých pomůcek a technik závisí na typu a závažnosti onemocnění, které u klienta probíhá, a je individuální. Dentální hygienistka pomáhá s výběrem pomůcek ústní hygieny a zubních past s ohledem na jednotlivé obtíže, s nimiž klient přichází.
  • Následuje odstranění povlaků a zubního kamene – postup jednotlivých kroků se váže na typ onemocnění a zvyklost jednotlivých pracovišť. Dentální hygienistka používá k odstranění zubních povlaků a kamene různé pomůcky od ultrazvuku, přes několik druhů škrabek a kyret, různé leštící pasty, kartáčky, kalíšek až po pískovač.
  • Na závěr, záleží od zvyklostí praxe, obvykle dentální hygienistka ošetří zuby fluoridovým reparátem.
  • Ošetření u dentální hygienistky nebývá bolestivé, pokud potíže nejsou vážné. Klient, který přichází s akutním problémem, může být na ošetření citlivější, ale pomůže mu řešit problémy. Po ošetření dentální hygienistkou je klient, v případě potřeby, připraven na ošetření u svého ošetřujícího stomatologa.
  • Úkolem dentální hygienistky je klientům pomáhat předcházet onemocněním v dutině ústní, ale i pomáhat stomatologům upravit „pracovní prostředí“, kdy se může věnovat přímo konkrétnímu problému a nikoli jeho hledání, čímž se zkracuje i čas strávený v křesle u zubního lékaře.
  • Abychom předcházeli vzniku onemocnění v dutině ústní a dařilo se nám udržet terapeutický výsledek, návštěva dentální hygienistky nemůže být jednorázová záležitost. Péče by měla být pravidelná. Obecně se doporučuje návštěva dentální hygienistky 2 x ročně, ale je to individuální a závisí na typu onemocnění a zvládání ústní hygieny samotným klientem.