Jak léčit paradentózu?

Hlavním cílem v léčbě parodontitidy (laicky zvané paradentózy) je odstranění plaku a tvrdého zubního kamene a v něm přítomných škodlivých mikroorganismů z povrchu zubů. Úspěšnost terapie závisí na brzké diagnóze onemocnění, adekvátní léčbě a spolupráci pacienta. Plán léčby probíhá po posouzení klinického stavu, rentgenologického a mikrobiologického nálezu.

Iniciální hygienická terapie obsahuje především výběr vhodných pomůcek a instruktáží individuální ústní hygieny, která se v průběhu léčby neustále kontroluje a případně zlepšuje. Během prvních dnů používání mezizubních kartáčků je přítomnost krvácení z mezizubních prostor standardním projevem kvůli kontaktu se zanícenou oteklou tkání. Krvácení při pravidelné každodenní mezizubní péči během několika dní samo odezní. Součástí první fáze je také profesionální dentální hygiena – odstranění naddásňového plaku a zubního kamene. Pacient může sledovat mírný ústup dásně. Nejedná se o úbytek tkáně, ale o opadnutí otoku po zánětu, což je žádoucí reakce. V důsledku tohoto může být zvýšená přechodná senzitivita zubu, kterou umíme řešit pomocí ordinačně nanášených speciálních laků.

Nechirurgická terapie parodontitidy neboli hloubkové čištění pod dásní, odborně deep scaling a root planing, se provádí většinou v lokální injekční anestezii etapovitě ve více návštěvách dle rozsahu postižení. Je to nezbytné k tomu, aby došlo k zastavení progrese onemocnění, tedy k zastavení úbytku kosti a prohlubování parodontálních kapes tzv. chobotů (prostoru mezi dásní a kořenem zubu). Po parodontologickém ošetření můžete pociťovat výraznější citlivost zubů na termické podněty způsobené odstraněním nánosů zubního kamene. Odhalený povrch zubu tedy není najednou kryt vrstvou zubního kamene a může proto být přechodně citlivější. Kontrola výsledků hojení tkání, zhodnocení úspěchu nechirurgické konzervativní léčby – dosaženého stavu, se provádí za 12-16 týdnů od posledního hloubkového čištění. Výsledek terapie je z největší části na bedrech pacienta. Bez pravidelné a zodpovědné domácí péče o dutinu ústní nelze zaručit pozitivní výsledný efekt. Profesionální ošetření připraví podmínky pro efektivní domácí péči a započne proces hojení tkání parodontu. Cílem je redukce hloubky parodontálních kapes ideálně do maximální hloubky 4mm, přihojení dásně zpět k zubu.

Třetí fáze korektivní chirurgické terapie spadá do rukou zubního lékaře, specialisty parodontologa, který využívá cíleného léčebného zásahu ve formě otevřených kyretáží, prohloubení vestibula, přetnutí tahů uzdiček rtu, resektivních metod nebo rekonstrukčních technik pomocí lalokových operací, řízené tkáňové regenerace či augmentace umělé kosti. Chirurgické zákroky bývají finančně náročné a má smysl se o ně pokoušet pouze tehdy, pokud pacient zcela spolupracuje při dentální hygieně a dodržuje doporučené postupy v domácí péči. Někdy se bohužel nevyhneme ani samotnému trhání zubů, které už bohužel ani přes veškeré snahy nejdou zachránit a jejich ponechání v ústech by bylo velkým rizikem infekce a negativně by ovlivňovalo celkový zdravotní stav pacienta.

Po úspěšném ukončení parodontologické terapie budete zařazeni do systému pravidelných kontrolních návštěv, které slouží jako prevence recidivy (znovu propuknutí) onemocnění. Frekvenci těchto návštěv stanovujeme většinou po 3 až 6 měsících. Díky dodržování krátkých intervalů profesionálního čištění dentální hygienistkou se snažíme zabránit reinfekci kosti a jsme schopni udržet dosažený stav „zakonzervovaný“ pod kontrolou.

 

Aneta Stryjová, DiS.

Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH

Dentální hygienistka

Mohlo by se vám také líbit